Verdiep u verder:

DMAIC bij Renewi: “Data geeft richting aan oplossingen”

Ben je benieuwd wat erbij komt kijken wanneer je een Lean Six Sigma training volgt? Cursist Nico Bartels ging je voor en behaalde zijn Green Belt certificaat door middel van een succesvol praktijkproject.  In dit geval wil hij het energiegebruik van een waterzuiveringslijn met 2% verminderen. Hij doorloopt hiervoor de 5 fasen van Six Sigma – methodiek DMAIC: define, measure, analyse, improve & control. Wil je meer weten? Je leest het in deze blog.

Het verminderen van energiegebruik

Bij de Maasvlakte loost Renewi het drainagewater van de stortplaats. Voordat ze het water lozen, behandelen ze dit. De waterzuiveringsinstallatie heeft twee lijnen: een fysisch-chemische lijn en een biologische lijn. Het doel van Nico is om het energiegebruik van de biologische lijn met 2% te verminderen. Hierbij richt hij zich dus specifiek op procesverbetering binnen de organisatie.

Het actieplan

Voor de define-fase van het project maakt Nico een SIPOC (dit staat voor: Suppliers, Input, Proces, Output & Customers). Hij plaatst deze factoren in een overzichtelijke tabel. Met deze Lean Six Sigma tool wordt duidelijk welke factoren het proces beïnvloeden. Met het schematisch doorlopen van deze tool weet hij zeker dat hij geen onderdelen mist. Naast de belangrijke onderdelen wil hij ook weten welke personen baat hebben bij het project. Daarom maakt hij een stakeholderanalyse, oftewel een analyse van alle belanghebbenden en betrokken personen.

Door de data visueel te maken, worden de oorzaken zichtbaar en kan de cursist verschillende verbeteringen formuleren. “Data geeft richting aan de oplossingen”, concludeert Nico. Deze uitkomsten test hij door een pilot uit te voeren. Geeft de oplossing de gewenste resultaten? Dan maakt hij een plan, zodat dit proces in de toekomst continu blijft verbeteren.

De resultaten: het doel is behaald

Door het eerdergenoemde DMAIC-project behaalt de cursist ruimschoots zijn doel. Het energieverbruik is namelijk met 2,67% verminderd. Hierdoor verbeteren ze continu hun processen: dit leidt tot nóg meer goede resultaten. Nico is, net als The Lean Six Sigma Company, tevreden met de uitkomst: hij behaalt zijn Lean Six Sigma Green Belt certificaat.

Ook aan de slag met een Lean Six Sigma training?

Het DMAIC-project verliep goed en leidde tot toonbare verbeteringen. Wil je net als Nico uitdagende vraagstukken aanpakken en een Lean Six Sigma certificaat behalen? Bekijk hier ons aanbod en behaal je doelen met betrekking tot procesverbetering!