Lean

In 1990 maakten James Womack en Daniel Jones een wereld tour ter promotie van hun boek: “The machine that changed the world”. Tijdens de tour gaven zij seminars over de efficiënte manier van produceren bij de Toyota Company. James Womack en Daniel Jones noemen deze manier van werken Lean production.

De theorie hierachter werd later door Womack en Jones beschreven in het boek: Lean Thinking

Lean Thinking vs. Muda

Lean Thinking (ook wel Lean Management genoemd) is een methodiek om waarde toevoegende activiteiten snel door een proces te laten verlopen. Snelheid is de kern van Lean thinking en alles wat de snelheid binnen een proces belemmert is Muda. Muda is het japanse woord voor ‘verspilling’ en verspillingen zijn alle niet waarde toevoegde activiteiten binnen een proces.

Kortom: Lean Thinking is de methodiek waarmee men snelheid creëert in een proces door niet waarde toevoegde activiteiten (muda) te elimineren.

De 7 verspillingen

Niet waarde toevoegde activiteiten worden in de Lean Thinking theorie gedefinieerd in 7 soorten verspillingen, namelijk:

1. Transport
2. Voorraad
3. Beweging
4. Wachttijd
5. Overprocessing (te moeilijk)
6. Overproductie (te veel)
7. Defecten

Een proces zonder verspillingen komt weinig voor. Organisaties die werken volgens de Lean Thinking methodiek focussen zich daarom op het reduceren van verspillingen tot een haalbaar en vooraf gedefineerd optimum.

De 5 stappen van Womack

De Lean methodiek bevat een 5-stappen model om verspillingen te elimineren en processen te optimaliseren.

Stap 1: Identificeer waarde
Stap 2: Maak een Value Stream Map
Stap 3: Creëer Flow
Stap 4: Creëer Pull
Stap 5: Streef naar perfectie

Iedere stap bestaat uit een set van praktische technieken om het doel te bereiken. Tijdens de training leert u welke technieken dit zijn en hoe u deze kunt toepassen.

Lean in de dienstverlening

De 7 verspillingen lijken geënt op de industrie, omdat daar verspillingen tastbaarder zijn dan in dienstverlenende organisaties. Voorraad ziet men in een magazijn staan en wachttijden als de productieband stilstaat. Binnen de dienstverlening is dit minder visueel, maar zeker niet minder aanwezig.

Studies wijzen uit dat de operationale kosten binnen de dienstverlening bestaat uit 30 tot 80% verspillingen. Hier bestaat de voorraad uit de stapel onafgewerkte offertes, facturen en vergunningsaanvragen. De wachttijd is o.a. de rij voor de balie en defecten zijn inzichtelijk door vragen/klachten die consumenten hebben over hun internet abonnement of verzekering.

De Lean Thinking methodiek is daarom ook in de dienstverlening van toegevoegde waarde. Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan Lean Thinking voor de dienstverlening.

De Lean Practitioner training

De training is een combinatie van theorie en praktijk. Ook wordt er aan de hand van de 5 stappen van Womack een simulatie-proces geoptimaliseerd gedurende de training. Lees hier meer over de Lean Practitioner training.

Was this article helpful?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.