Veiligheidsmaatregelen

Recent werden de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opnieuw verstrengd waardoor ook wij uit voorzorg alle classroom-opleidingen niet in hun huidige vorm laten doorgaan. Deze maatregelen zijn vandaag minder relevant, maar blijven natuurlijk gelden voor bijvoorbeeld de groepsessies en examens die in de toekomst kunnen plaatsvinden als onderdeel van het online opleidingsaanbod. Deze veiligheidsmaatregelen vormen daarom ook een garantie dat wanneer we terug kunnen samen komen, deze sessies op een verantwoordde en veilige manier zullen doorgaan.

Veiligheid zien wij niet voor niets als norm voor succesvol onderwijs. Onderzoek toont aan dat we als mens moeilijk informatie verwerken indien we ons in een onveilige omgeving bevinden. We streven daarom ook naar een veilig klaslokaal. In die zin dat we ervoor moeten zorgen dat elke deelnemer zich met een gerust hart kan focussen op de leerstof, zonder schrik voor besmetting. Het opstellen van veiligheidsmaatregelen, leek ons daarom een logische stap om ook in deze tijd kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

In onze veiligheidsmaatregelen beschrijven we de diverse aandachts- en actiepunten die we moeten respecteren en die noodzakelijk zullen zijn in deze “anderhalvemetereconomie”. Het plan dat we hebben opgesteld, heeft aandacht voor gedragsregels in functie van social distancing, hygiëne- en beschermingsmaatregelen en communicatie over de verschillende initiatieven. Daarnaast gaat het plan ook uit van vier partijen, elk met eigen verantwoordelijkheden en elk met de mogelijkheid om bij te dragen tot een veilig verloop van de opleiding.

Verantwoordelijkheden deelnemer

 • Blijf thuis bij de minste verkoudheidsklachten (bv. hoest, keel- of hoofdpijn, koorts…).

 • Breng zelf schrijfgerief (bv. pen en papier) mee om notities te kunnen nemen.

 • Volg nauwgezet de looprichtingen die aangegeven worden in het gebouw.

 • Was bij aankomst handen met desinfecterende zeep en herhaal doorheen de dag.

 • Houd continu anderhalve meter afstand van alle andere aanwezigen.

 • Raak tijdens de sessie zo weinig mogelijk oppervlakten aan met de huid.

 • Nies of hoest in de elleboog en nooit in de richting van andere aanwezigen.

 • Gebruik zoveel mogelijk tissues of ellebogen om deuren te openen en sluiten.

 • Neem indien gewenst een eigen mondmasker en/of handschoenen mee.

Verantwoordelijkheden coach

 • Controleer of de gemaakte afspraken met de locatie worden nageleefd.

 • Communiceer bij aanvang van de opleiding nogmaals alle veiligheidsmaatregelen.

 • Toon het voorbeeld door ook de deelnemersverantwoordelijkheden te respecteren.

 • Stel deelnemers gerust en vraag input over de maatregelen bij de deelnemers.

 • Neem op basis van feedback deelnemers ook extra veiligheidsmaatregelen op.

 • Herinner gedurende de opleiding regelmatig aan de veiligheidsmaatregelen.

 • Zorg voor een aangepast programma, haalbaar in functie van de maatregelen.

 • Voorzie mondmaskers, handschoenen en extra handgel voor de simulaties.

Verantwoordelijkheden locatie

 • Communiceer de looprichtingen waaraan deelnemers zich dienen te houden.

 • Voorzie een zaal of ruimte waar geen andere groepen of mensen aanwezig zijn.

 • Schakel – indien van toepassing – alle aanwezige luchtventilatiesystemen uit.

 • Zorg voor een correcte zaalopstelling en desinfecterende zeep of handgel.

 • Verzeker voldoende tafelruimte waarbij anderhalve meter afstand mogelijk is.

 • Visualiseer deze anderhalve meter ruimte per tafel (bv. plakband, aparte tafel…).

 • Leg per tafel enkel volgende zaken: papieren tissues, een glas en een fles water.

 • Geef elke set objecten een visuele eigenschap per deelnemer (bv. kleurensticker)

 • Vermijd niet-noodzakelijke spullen op tafel zoals onderleggers of kleine attenties.

 • Vergrendel deuren zodat ze open blijven staan indien ze niet dicht moeten zijn.

 • Reinig tijdens de middagpauze tafels en deurklinken en verwissel geen glazen.

 • Verzorg een lunch (bv. take-away) die alle voorgaande regels in acht neemt.

 • Verzorg een lunchplek die eveneens alle voorgaande regels in acht neemt.

Verantwoordelijkheden backoffice

 • Draag zorg voor de verspreiding van deze maatregelen bij alle betrokkenen.

 • Verstuur een mail over deze veiligheidsmaatregelen naar elke deelnemer.

 • Volg met de locatie op en verzeker dat gemaakte afspraken worden nageleefd.

 • Brief coaches en verzeker eveneens dat gemaakte afspraken worden nageleefd.

 • Bel de aanwezigen na eerste dag op om extra input en feedback te verzamelen.

 • Test simulaties en beoordeel de haalbaarheid in functie van de maatregelen.