Waarom Lean “werkt”

1. Lean communiceert haar “werk”

De Lean-methodiek zit boordevol communicatie. Of het nu gaat om de invulling van een Kaizen-sessie of verbeterworkshop, het bijhouden van de minimale voorraad met Kanban of het delen van verbeteringen op het verbeterbord. Lean is enorm gericht op communicatie en gebruikt daarbij vooral visuele middelen, zodat de boodschap snel en helder gecommuniceerd kan worden.

In een Lean organisatie is informatie helder. Dit betekent dat er alleen relevante informatie wordt gedeeld. Iedereen heeft daar zicht op, weet waar het over gaat en weet wat zijn rol daarin is.

2. Lean “werkt” samen

Aan de slag gaan met Lean is teamwork. Alle betrokken van het proces worden benaderd om tot verbetering te komen, het liefst zo dicht mogelijk bij de werkvloer (Go Gemba). Door brede betrokkenheid worden verbeterinitiatieven integraal opgepakt en de veranderingen breed gedragen. Het management heeft hierin een faciliterende rol en stuurt bij op hoofdzaken. De medewerkers hebben een grote invloed op de invulling van het proces.

In een Lean organisatie zijn medewerkers hierdoor meer betrokken en weten ze elkaar makkelijker te vinden om werkzaamheden te bespreken en waar mogelijk beter op elkaar af te stemmen.

3. Lean “werkt” voor de klant

Het bestaansrecht van ieder proces komt voort uit een klantvraag. Zonder klant(vraag) dus geen proces. Het is daarom eigenlijk best logisch om vanuit deze klantvraag terug te redeneren naar wat er allemaal gedaan wordt om aan deze vraag te voldoen. En dat is precies waar Lean zich op richt. Bij letterlijk alles wat de organisatie doet, wordt de vraag gesteld wat dat bijdraagt aan de vraag van de klant. Als er geen klantgerelateerde reden is voor het uitvoeren van een activiteit hoeft deze ook niet te worden uitgevoerd.

In een Lean organisatie kent iedereen de klant en is ook voor iedereen duidelijk waar die klant mee geholpen wordt. Dit betekent niet dat we alles doen wat de klant van ons vraagt, maar wel dat we geen extra werk gaan doen waar de klant niet voor wil betalen.

4. Lean “werkt” vanzelfsprekend

Lean heeft een zeer praktische en makkelijk toepasbare benadering voor procesverbetering. In principe kan iedere medewerker met een paar dagen opleiding zelf aan de slag met Lean. Mensen die de basisprincipes eenmaal snappen, zullen dat gemakkelijk toepassen om hun werk efficiënter te maken. Lean werkt daarin zelfs zo praktisch dat mensen de theorie al snel mee naar huis nemen voor de inrichting van de keuken of de voorraadkast.

In een Lean organisatie werken mensen die anders naar hun werk kijken. Veel van de Lean principes gaan tegen natuurlijk gedrag in, maar als mensen het eenmaal door hebben zien ze overal mogelijkheden om hun werk efficiënter in te richten.

5. Lean “werkt”

Er zijn inmiddels legio voorbeelden van Lean-initiatieven die veel hebben opgeleverd. Van het terugdringen van de doorlooptijd voor het aanvragen van een vergunning bij een gemeente van ruim 2 maanden naar maximaal 2 weken tot het reduceren van het aantal processtappen voor het aflossen van een lening van 34 stappen naar 14 stappen bij een bank. Lean kent succes en dat is voor iedere organisatie haalbaar. Daarbij zit het grootste succes niet in de zojuist genoemde verbeteringen, maar de cultuur van continue optimalisatie.

Een Lean organisatie is continu gebrand op verbeteringen waarbij iedere succesvolle verbetering het vliegwiel van verbetering verder aan slingert.

 

Ben jij ook benieuwd naar wat Lean voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Neem dan zeker een kijkje op onze Lean Practitioner-pagina.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

    Additional Data

  • DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS