Waarom Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma zorgt ervoor dat je als bedrijf of als persoon continu en systematisch alles gaat verbeteren, elke dag opnieuw. In een wereld waar alles steeds sneller, efficiënter en beter moet, geloven wij in Lean Six Sigma als de meest effectieve verbetermethodiek. We leren je hoe je al jouw bedrijfsprocessen in kaart kan brengen en hoe je die stapsgewijs kan analyseren en optimaliseren met als doel de productiviteit te verhogen, de klanttevredenheid te vergroten of de operationele kosten te drukken. Kortom, we geven jouw alle kennis, vaardigheden en tools die je nodig hebt om Lean Six Sigma toe te passen in de praktijk.

Lees meer over Lean Six Sigma

Combineren met een drukke agenda?

Via Blended Learning leer je waar en wanneer jij het wil en volg je de opleiding op jouw eigen tempo!

 • Bepaal individueel jouw tempo tijdens de online voorbereiding: de enige deadline is jouw examendag.

 • Tijdens het hele traject, kan je rekenen op jouw persoonlijke coach die helpt en ondersteunt.

 • Krijg extra praktijkinzicht via afsluitende groepssessie(s) met aanvullende simulaties en cases.

 • Sluit de laatste sessie af met een succesvol examen en behaal jouw Lean Six Sigma-certificaat.

Flexibiliteit als uitgangspunt

Online voorbereiden op eigen tempo met persoonlijke ondersteuning, inclusief groepssessies met heel veel praktische voorbeelden.

Ontdek Blended Learning

Onze populairste opleidingen

The Lean Six Sigma Company begeleidt je graag persoonlijk in jouw ontwikkeling als specialist op het vlak van procesverbeteren. Daarom bieden we verschillende opleidingen zoals onze Green Belt, Black Belt of Lean-opleidingen. Elke opleiding heeft een andere inhoudelijke focus, met meer of minder opleidingsdagen, maar we zetten ook in op verschillende formats zoals upgrades of summer courses. Ontdek alle opleidingen met bijhorende opleidingsdata en -locaties in ons opleidingskalender.

Hulp nodig?Maak uw keuze met onze opleidingswijzer of neem contact op met een medewerker.
Opleidingswijzer

Internationaal opleidingsinstituut

The Lean Six Sigma Company is wereldwijd actief op het gebied van Lean Six Sigma-opleidingen. We begeleiden organisaties, of jou persoonlijk, in de ambitie om processen te verbeteren met behulp van de Lean Six Sigma-methodieken.

Met meerdere buitenlandse vestigingen zijn we in staat om lokaal én internationaal te ondersteunen. Onze klanten variëren dan ook van particulieren tot grote multinationals, van overheden tot zorginstellingen, zowel in de profit, als non-profitsector.Locaties

Ontdek onze opleidingslocaties

Meer informatie

Klanten

Wie zijn onze klanten?

Meer informatie

Team

Leer onze medewerkers kennen

Meer informatie

Partners van The Lean Six Sigma Company

The Lean Six Sigma Company werkt internationaal samen met meerdere universiteiten en hogescholen voor de ontwikkeling van onze opleidingen.

4 redenen om voor ons te kiezen

In de jaren 90 waren organisaties bezig met het toepassen van ofwel Lean ofwel Six Sigma. In 2002 verschenen de eerste boeken over het combineren van de methodieken en dat trok de aandacht van onze oprichters. Zij geloofden sterk in deze combinatie en in juni 2002 werd The Lean Six Sigma Company opgericht.

Sinds 2002 is er veel veranderd. Lean en Six Sigma zijn niet meer los te denken van elkaar en wereldwijd is er een grote gemeenschap ontstaan die zich bezig houdt met de methodieken. Aangevoerd door The Lean Six Sigma Company worden de trainingen ieder jaar verder aangescherpt en professioneler. Zo waren wij de eerste met een IASSC accreditatie en zijn we, tot op de dag van vandaag, de enige met een officiële Postgraduaat erkenning voor de Black Belt opleiding.

Gedurende de afgelopen jaren hebben we met duizenden individuen en honderden organisaties over heel Europa samengewerkt om hun Lean Six Sigma ambities te realiseren. Dit zijn de vier belangrijkste redenen waarom zij voor ons gekozen hebben:

1. Internationaal erkend en herkend certificaat

Onze Lean Six Sigma trainingen worden internationaal erkend en, nog belangrijker, ze worden internationaal herkend. The Lean Six Sigma Company verzorgt open-inschrijving trainingen in België, Frankrijk, Nederland, Spanje, Ierland, Canada, Servië, Italië en Engeland. De trainingen zijn inhoudelijk in lijn met internationale standaarden en afgestemd op de lokale markten.

Onze Lean Six Sigma trainingen worden in het Nederlands, Frans en Engels gegeven.

Het resultaat: Een nationale training met internationale erkenning

2. Al sinds 2002 de trainingen aan het verbeteren

“Practice what you preach” en wij prediken kwaliteit. Al vanaf 2002 zijn we gericht op het continu verbeteren van onze Lean Six Sigma trainingen. Met honderden organisaties ervaring hebben we voorbeelden uit alle branches. Onze trainers komen uit de praktijk en zijn getraind door de grondleggers van Lean Six Sigma. Met het grootste netwerk aan Master Black Belts hebben we ook de meeste kennis in huis. Iedere maand komen de trainers bij elkaar om hun ervaringen te delen. Verder wordt 2x per jaar een kennisdeling-dag gehouden, om de laatste technieken en ontwikkelingen te bespreken. Op deze manier proberen wij de beste trainingen te ontwikkelen die aansluiten op de marktbehoefte en rekening houden met de laatste trends. 

3. Van leerdoelen naar examen

De inhoud van een training is belangrijk. Maar wij investeren ook veel tijd en geld om zeker te stellen dat de manier van lesgeven goed is. Onze opleidingen en examens zijn gebaseerd op leerdoelen vastgelegd in een toetsmatrijs. Deze matrijs is opgesteld door Bureau Teelen, een professioneel onderwijskundig adviesbureau. Bij het opstellen van de leerdoelen is gekeken naar de verschillende niveaus van ‘kenniscomplexiteit’. 

Er zijn 6 niveaus te onderscheiden, namelijk:

 1. Onthouden
 2. Begrijpen
 3. Toepassen
 4. Analyseren
 5. Evalueren
 6. Creëren

The Lean Six Sigma Company heeft, met inachtneming van bovenstaande 6 niveaus, gekeken naar de verschillende vormen van kennisoverdracht. Hierdoor zijn de trainingsdagen interactief, vol met voorbeelden en praktijkoefeningen. Tot slot zijn de leerdoelen vertaald naar examenvragen, zodat we begrip, toepassing en analyse toetsen. Tijdens de praktijkopdracht zoomen we verder in op ‘evalueren’ en ‘creëren’. 

4. Focus op de toepasbaarheid in de praktijk

Een training is pas van toegevoegde waarde als u met het geleerde aan de slag kunt in de praktijk. In-company trainingen worden daarom op vraag aangepast op de behoeften en uitdagingen van uw organisatie. 

Bij open-inschrijving trainingen is maatwerk meer een uitdaging. Met voorbeelden uit iedere branche, verzameld gedurende de coaching van vele organisaties, zijn we in staat om iedereen de toepasbaarheid te demonstreren. Verder is de coaching van uw praktijkopdracht individueel georganiseerd. Alle aandacht en advies richt zich op uw specifieke werkomgeving.

 

ISO18404

Competenties voor verbeterprofessionals en hun organisaties in relatie tot een Six Sigma en Lean implementatie.

De trainingen van The Lean Six Sigma Company zijn opgebouwd op basis van de competenties omschreven in deze internationale ISO-standaard.

Achtergrond van de ISO-standaard
Lean Six Sigma verwierf bekendheid in de jaren ’80 en is sindsdien uitgegroeid tot de meest bekende verbetermethode wereldwijd. Door het snel toegenomen aantal beoefenaars van Lean Six Sigma is in de afgelopen 40 jaar onduidelijkheid ontstaan over de kwalificaties waaraan een verbeterprofessional moet voldoen.

Een organisatie dat bijvoorbeeld een Lean Six Sigma Black Belt vacature wilt vervullen, kan moeite hebben met het beoordelen van de capaciteiten van de ‘Black Belt’ kandidaten. Of leveranciers die claimen Lean Six Sigma toe te passen in hun organisatie, zijn niet eenduidig te evalueren door hun afnemers.

Dit is de reden dat de ‘International Organization for Standardization’ (ISO) universele standaarden ontwikkeld heeft, vastgelegd in de ISO18404 norm. Deze norm geeft duidelijkheid over de vereiste vaardigheden van professionals en organisaties die Lean Six Sigma toepassen.

Organisaties, opzoek naar een Lean Six Sigma verbeterprofessional, hebben vanaf nu de zekerheid dat kandidaten de juiste competenties beheersen. Mits geschoold volgens de norm. Alle trainingen van The Lean Six Sigma Company voldoen aan de ISO18404 norm.

De ISO18404 norm hanteert 6 Lean en Lean Six Sigma niveaus voor verbeterprofessionals, zijnde:

 • Lean Practitioner

 • Lean Leader

 • Lean Expert

 • Lean Six Sigma Green Belt

 • Lean Six Sigma Black Belt

 • Lean Six Sigma Master Black Belt

Our certification criteria are directly derived from the ISO standard. Participants who completed the course, fullfill internationally recognised and objective requirements (ISO18404), which may be expected from Lean Six Sigma professionals.

Mischa van Aalten   /   CEO of The Lean Six Sigma Company Group