Six Sigma

De Six Sigma-methodiek bestaat uit een verzameling van verschillende bewezen kwaliteitsprincipes en -technieken. Deze methodiek vertrekt vanuit de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming en is gestructureerd volgens 5 fases:

1. Define
2. Measure
3. Analyse
4. Improve
5. Control

Een Six Sigma-procesverbeteraar doorloopt deze fases stap voor stap om bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Waarom Six Sigma (6σ)?

Sigma (σ) is de Griekse letter die staat voor de spreiding van een verdeling. Statistici kunnen de prestaties van een organisatie berekenen aan de hand van het sigmaniveau (mate van spreiding) binnen de bedrijfsprocessen. De Six Sigma-methodiek streeft naar defectvrije processen, waarbij het sigma-niveau aangeeft in weke mate de organisatie hieraan voldoet.  6 σ betekent letterlijk: 3.4 defecten op een miljoen mogelijkheden. Tijdens de opleiding wordt dieper ingegaan op de achtergrond van 6 Sigma.

Six Sigma als methodiek

Traditioneel accepteren organisaties een sigmaniveau van 2 tot 3. Dit wil zeggen dat er 67.000 tot 308.000 fouten per miljoen mogelijkheden mogen worden gemaakt. Door de toenemende kwaliteitseisen van de consument neemt het besef toe dat organisaties op een hoger sigmaniveau moeten opereren. De Six Sigma-methodiek biedt handvatten om bedrijfsprocessen gestructureerd te optimaliseren tot het gewenste sigmaniveau, zonder al te grote investeringen of intensieve reorganisaties.

De Six Sigma-methodiek biedt o.a.:

  • verhoogde efficiëntie, kwaliteit en klanttevredenheid
  • doorbraken voor ‘onoplosbare’ problemen
  • korte terugverdientijd en hoge ROI
  • krachtig stappenplan met concrete tools

Six Sigma is een projectgeoriënteerde benadering van procesverbetering. Toch is er een organisatiestructuur rondom Six Sigma om de methodiek succesvol toe te passen binnen een organisatie. Lees verder.

Klantwens als norm voor de prestaties van de organisatie

De Voice of the Customer (klantwens) is het uitgangspunt van een Six Sigma-project. Organisaties die werken met de Six Sigma-methodiek staan daarom ook bekend om hun hoge klanttevredenheid en world class performance op het gebied van kwaliteit. De Six Sigma-methodologie biedt concrete en praktische handvatten om de klantwens in kaart te brengen en van daaruit te verbeteren.

Industrie of Dienstverlening

Six Sigma is oorspronkelijk een kwaliteitsmanagementmethodiek met de focus op de reductie van variatie. Jarenlang was men van mening dat de kwaliteit van dienstverlenende organisaties niet te meten was en Six Sigma dus geen waarde had voor dienstverleners. Ondertussen zijn vriend en vijand het erover eens dat processen in de dienstverlening goed meetbaar (te maken) zijn en dat ook in deze processen variatie opduikt.

Six Sigma-opleiding

Zoals eerder beschreven kent Six Sigma een organisatiestructuur met verschillende rollen. De organisatie bestaat uit een bestuurlijk management en een projectmanagement. Diegenen die daadwerkelijk aan de slag gaan met Six Sigma zijn de Yellow Belts, de Green Belts en de Black Belts. Daarnaast zijn er de Master Black Belts die de andere Belts opleiden.

The Lean Six Sigma Company staat bekend om haar praktijkgerichte Yellow BeltGreen Belt en Black Belt-opleidingen.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie

  • Hidden

    Additional Data

  • DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Trainingen waar 'Six Sigma' onderdeel is van het programma

Wilt u meer weten over Six Sigma? Bezoek de product pagina's van de volgende trainingen...

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS