Wiki

5S-methode

Een van de vele instrumenten in de Lean-toolbox is de 5S-methode. De 5S-methode vindt haar oorsprong in een Japanse managementfilosofie en verwijst naar de vijf Japanse woorden voor schoonmaken of opruimen. Hou er rekening mee dat 5S eigenlijk meer is dan een hulpmiddel, want vanuit de Japanse achtergrond weerspiegelt ook een mentaliteit, die van een […]

A3 Management

Hoe stuur je continu verbeteren effectief aan? Hoe past de Lean Six Sigma-benadering dit concept toe? Maak kennis met A3-management, een sleuteltool in onze aanpak. We delen hoe we projecten effectief beheren met behulp van A3 voor maximale efficiëntie. WAT IS A3-MANAGEMENT? Het is een probleemoplossingsinstrument dat oorspronkelijk werd ontwikkeld door Toyota en uiterst effectief […]

Coaching Kata

Toyota is al decennia lang bezig met continuous improvement. Door stabiele processen continu aan te passen en te verbeteren onderscheiden ze zich van de concurrentie. Continuous improvement is dan ook een vaardigheid die alle medewerkers van Toyota moeten hebben. Dit is de zogenaamde Improvement Kata. De term ‘Kata’ komt uit de gevechtsporten en staat voor […]

DMAIC-model

Het DMAIC-model is een stappenplan voor Six Sigma om de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren. DMAIC is een Engels begrip dat staat voor: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Elk van de 5 stappen is verder onderverdeeld om een goede uitvoering te verzekeren. Zo komen we tot een DMAIC […]

Flow

Wat gebeurt er als je naar het ziekenhuis moet en een afspraak maakt bij de specialist? Je maakt een afspraak die plaatsvindt over 3 weken. Je ontvangt een bevestiging van je afspraak. Je neemt de bus. Je neemt plaats in de wachtkamer, want meestal lopen de consultaties wat uit. Je wordt binnengeroepen door de specialist. […]

FMEA-model

Waarvoor dient FMEA? Het FMEA-model is een belangrijk instrument om oorzaken te bepalen en te prioriteren. FMEA staat voor Failure Mode and Effects Analysis. Het is een Lean-tool die voornamelijk wordt gebruikt om het potentieel falen van een product of proces en zijn effecten systematisch in kaart te brengen voordat deze problemen er zijn. Bepalen […]

Hoshin Kanri

Waarvoor staat Hoshin Kanri? Je wilt verbeterinspanningen binnen je organisatie opzetten met hetzelfde doel voor ogen. Zo zijn alle inspanningen om te verbeteren verbonden met dezelfde doelen. Zoals Lean-goeroe Masaaki Imai het verwoordde: ”Hoshin kanri is het proces van het internaliseren van het beleid van continue verbetering, in alle lagen van de organisatie. Het roept […]

Ishikawa-diagram

Eén van de bekendere Lean-tools is het Ishikawa-diagram of visgraatdiagram. Hiermee kun je gemakkelijk op zoek gaan naar de oorzaak van een bepaald probleem. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een aantal collega’s en een flipover of een andere manier om je bevindingen visueel weer te geven. Nu kunnen jullie samen aan de […]

Kaizen

In 1986 publiceerde Masaaki Imai een boek met de titel: Kaizen, the key to Japan’s Competitive Succes. Masaaki duidde daarmee het verschil op gebied van verandermanagement tussen de Westerse wereld en Japan. Het resultaat? De Kaizen-methode. KAIZEN-METHODE: FUNDAMENTEEL VERSCHIL MET TRADITIONEEL WESTERS MANAGEMENT Het fundamentele verschil ligt in verandermanagement en het managen van veranderingen. Het […]

Kanban

Kanban is ontwikkeld bij Toyota door Taiichi Ohno. Hij was op zoek naar een efficiënt systeem waarmee het mogelijk is een hoog productieniveau te behalen. Kanban is een visuele Lean-tool en wordt vaak toegepast in combinatie met JIT (Just-In-Time). Componenten worden pas geproduceerd wanneer hiernaar gevraagd wordt. Kanban komt van de Japanse woorden kan, wat […]

Kano-model

Het gaat hier uiteraard niet om een boot, maar om het model dat in de jaren ’80 door Noriako Kano werd ontwikkeld. Het Kano-model is onderdeel van de Lean Six Sigma-methodologie. Bij deze methode draait het allemaal om het inspelen op de behoefte van de klant. Wanneer je de behoefte van de klant goed begrijpt, […]

Lean

In 1990 reisden James Womack en Daniel Jones de wereld rond om hun boek “The machine that changed the world” te promoten. Tijdens deze tour gaven ze seminars over de efficiënte productiemethode bij The Toyota Company. Womack en Jones noemden deze manier van werken Lean production. De theorie hierachter werd later door hen beschreven in […]

Lean Management

Lean Management, ook wel Lean Enterprise en Lean Thinking genoemd, is de managementfilosofie achter de continue verbeterstructuur ontwikkeld door Toyota. Bij Toyota is Lean Management onderdeel van het Toyota Productie Systeem. In de hoofdlijnen is het een managementstructuur én een organisatiecultuur, waarbij iedere medewerker meewerkt aan het maximaliseren van klantwaarde. Het uitgangspunt bij Lean Management […]

Lean Manufacturing

Wat is Lean Manufacturing? Lean Manufacturing is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te genereren met zo min mogelijk verspillingen. Een verspilling is alles wat in de ogen van de klant geen waarde toevoegt aan een product of wat van waarde is voor het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is […]

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een methodologie voor procesverbetering die via continuous improvement de snelheid en kwaliteit van processen verhoogt met als doel om zo nauwkeurig mogelijk te leveren wat de klant wilt en wanneer hij dat wilt, tegen de laagst mogelijke operationele kosten en met de hoogst mogelijke flexibiliteit. Six Sigma wordt vaak in één adem […]

Lean-opleiding

Wat is Lean? Lean is een managementfilosofie die erop gericht is maximale klantwaarde te genereren met zo min mogelijk verspillingen. Een verspilling is alles wat geen waarde toevoegt voor de klant of voor het bedrijf zelf. Tijdens een Lean-opleiding leer je naar processen te kijken vanuit de ogen van de klant. Lean-opleiding Tijdens de Lean-opleiding […]

OKR

OKR staat voor “Objectives and Key Results” en is een methode voor het stellen van doelen en het bijhouden van resultaten. Je krijgt als het ware een framework waarbinnen je kunt meten en monitoren. OKR’s hebben vooral als doel om de organisatie te helpen haar strategische doelstellingen te bereiken. Ze vormen een eenvoudig maar krachtig […]

Operational excellence

Operational excellence is één van de waardestrategieën volgens Treacy en Wiersema. Volgens hen moet een organisatie de 3 disciplines beheersen, maar zich minstens op 1 van de drie facetten onderscheiden, zijnde: Operational excellence Product leadership (productinnovatie) Customer intimacy Wat is operational excellence? Operational excellence is de overtuiging van een organisatie om de focus te leggen […]

Overall Equipment Effectiveness

Wat is OEE? OEE staat voor ‘Overall Equipment Effectiveness’. De bron van deze tool is Toyota, of beter gezegd het onderdeel van Toyota dat in de jaren ‘60 Nippon Denso heette. OEE is vooral bedoeld als Gap-analyse-tool om een productiemachine meer en/of beter te laten produceren. Voor veel bedrijven die met Lean werken is OEE […]

PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus, ook wel bekend als de Plan-Do-Check-Act-cyclus, is een bewezen en krachtige verbetermethode die veel gebruikt wordt binnen organisaties. aan de hand van de PDCA-cyclus worden er plannen opgesteld, acties uitgevoerd en wordt er continu geëvalueerd. De kwaliteit dient continu kwaliteit gewaarborgd te worden. Daarom vinden er vele evaluatiemomenten plaats, om bij te sturen […]

Poka Yoke

Poka Yoke komt uit Japan en werd geïntroduceerd door Shigeo Shingo als deel van het Toyota productiesysteem. Het woord Poka staat voor ‘onbedoelde fout’ en Yoke betekent ‘voorkomen’. Het gaat hier dus niet om het opsporen of verbeteren van een fout, maar voorkomen dat de fout ooit nog gemaakt zal worden. Poka Yoke wordt ingezet […]

Praktijkopdracht

Waarom een Lean Six Sigma-praktijkopdracht? De belangrijkste reden voor de praktijkopdracht is het bewijs van praktijkervaring. Je laat enerzijds zien dat je de Lean Six Sigma-technieken onder de knie hebt en anderzijds dat je in staat bent om veranderingen in de praktijk door te voeren. Wat houdt een praktijkopdracht in? Een praktijkopdracht is een verbeterproject […]

Six Sigma

De Six Sigma-methodiek bestaat uit een verzameling van verschillende bewezen kwaliteitsprincipes en -technieken. Deze methodiek vertrekt vanuit de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming en is gestructureerd volgens 5 fases: 1. Define 2. Measure 3. Analyse 4. Improve 5. Control Een Six Sigma-procesverbeteraar doorloopt deze fases stap voor stap om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Waarom Six Sigma […]

SMED-methode

SMED staat voor Single Minute Exchange of Dies en is bedacht door de Japanse Shigeo Shingo, een industrieel engineer bij Toyota. De SMED-methode streeft naar een snelle en efficiënte manier voor het omstellen van een productieproces. Omstellen is de verzameling activiteiten die nodig is voor het omschakelen van een actuele productieorder, naar een nieuwe productieorder. […]

Theory of Constraints

De grondlegger van de “Theory Of Constraints” (TOC) is Eliyahu Goldratt. Goldratt is bij het grotere publiek bekend geworden met zijn businessroman “Het Doel” (1984). Hierin wordt de Theory of Constraints op een zeer toegankelijke manier uiteengezet. Later heeft hij nog enkele boeken geschreven over de Theory of Constraints zoals “Het is geen toeval” (waarin […]

Verbeterbord

Binnen Lean Six Sigma zijn verbeterborden onlosmakelijk verbonden met het begrip van stand-ups. Stand-ups worden georganiseerd aan de hand van een verbeterbord om procesproblemen in kaart te brengen en onmiddellijk acties uit te zetten. Een stand-up betekent dat je met je team bij een verbeterbord staat om de dagelijkse zaken door te nemen en te […]

Want to learn more or have a question?

Request our prospectus.

  • Hidden

    Additional Data

  • DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS