OKR

OKR staat voor “Objectives and Key Results” en is een methode voor het stellen van doelen en het bijhouden van resultaten. Je krijgt als het ware een framework waarbinnen je kunt meten en monitoren. OKR’s hebben vooral als doel om de organisatie te helpen haar strategische doelstellingen te bereiken. Ze vormen een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel dat ervoor zorgt dat alle medewerkers in de organisatie op dezelfde lijn zitten wat betreft de doelstellingen van het bedrijf. We zien dan ook dat de meeste organisaties, ongeacht hun locatie of formaat, met dit model werken. Eén van de sterkste punten van het OKR-framework is dat het managementbeslissingen transparant en zichtbaar maakt.

OKR’s: precieze, strategische doelstellingen

Het is belangrijk om mijlpalen te creëren die doelstellingen en resultaten vertegenwoordigen. Op die manier wordt er immers verzekerd dat elke actie en ieder initiatief vanuit de organisatie rechtstreeks bijdraagt aan dat wat het management wil bereiken.

Hoe preciezer OKR’s worden geformuleerd, hoe makkelijker ze te monitoren zijn en hoe beter je dus kunt zien welke voortuitgang je boekt.

Voorbeelden van correcte OKR’s

 1. 20% meer sales van product X voor Q3
 2. Totale churn verminderen met 5%

Voorbeelden van niet-ideale OKR’s

 1. Meer leads genereren
 2. Blokkades identificeren en elimineren die bijdragen aan churn

Wanneer we de laatste voorbeelden analyseren, valt op dat het geen optimale OKR’s zijn. Het eerste voorbeeld is niet exact genoeg geformuleerd, aangezien er geen meetbare en specifieke verwachting van de uitkomst is vastgesteld. Bij voorbeeld twee is het probleem dat er een tussenstap staat beschreven om een doelstelling, zoals de OKR ‘Totale churn verminderen met 5%’, te bereiken. Zo’n stap kan dan ook beter als tweedelaags-doel geformuleerd worden dan als OKR.

OKR’s versus KPI’s

Terwijl OKR’s zijn opgebouwd uit doelstellingen en resultaten, zijn KPI’s gericht op het meten van de prestaties van je organisatie op een specifiek gebied. KPI’s (Key Performance Indicators) stellen je in staat om de voortgang van een project op een duidelijke en betrouwbare manier te meten en geven een indicatie van de relevante factoren. Waar het behalen van een OKR gemeten kan worden op een schaal van 0-100, is een KPI meetbaar op basis van kwantitatieve, variabele waarden. Hoewel ze verschillende doelen hebben, kunnen OKR’s en KPI’s samen worden gebruikt om de voortgang van je organisatie te meten en te beoordelen.

Een voorbeeld uit de bedrijfswereld

Bij een e-commerce partij die auto- en motoronderdelen verkoopt, wordt veel churn vastgesteld, hoewel de website goede perspectieven en mogelijkheden biedt.

OKR: Churn reduceren van 10% naar 5%

Belangrijke strategische punten:

 • De online sales funnel analyseren om blokkades en obstakels te identificeren.
 • De algemene kwaliteit van de klantenservice verbeteren

KPI 1: Huidige NPS score (Net Promoter Score) 70

KPI 2: Het duurt gemiddeld 9 tot 10 minuten voordat een aankoop in de webshop voltooid is, mede door de verplichte gebruikersregistratie.

Nieuwe KPI’s die nodig zijn om de OKR te behalen:

 • De NPS-score omhoog brengen naar 80 om te bewijzen dat de klantenservice is verbeterd.
 • De gemiddelde aankooptijd terugbrengen naar 3 à 4 minuten, de gebruikersregistratie optioneel maken, maar er wel voor zorgen dat het mogelijk blijft om klantdata op te halen.

OKR’s en bedrijfsambities

Vooraf vastgestelde doelen bereiken met een minimale inzet is uitzonderlijk. Dergelijke successen moeten ook zeldzaam zijn, zo niet is de kans groot dat de OKR’s niet ambitieus genoeg werden geformuleerd. OKR’s worden ontwikkeld om de organisatie aan te moedigen en een zo groot mogelijk potentieel aan te spreken. Daarom neemt een agressiever bedrijfsmodel ook risico’s mee en opereert het vaak in het hogere deel van die waarden, met als doel om zoveel mogelijk impact te hebben met de resultaten. Het maakt niet uit wat het doel is, zolang dit maar ambitieus is met een grote waarde wanneer het resultaat is behaald. Dit kan dus 200% meer verkoop zijn of slechts een 0,01% verbeterde klanttevredenheid.

Verder kunnen OKR’s worden gedefinieerd door strategische en tactische doelen. De strategische doelen zijn vaak van iets hoger niveau, worden door het management vastgesteld en betreffen de gehele organisatie. Ze geven aan waar de organisatie naar toe werkt over een langere termijn. De tactische doelstellingen betreffen meer de operationele teams en korte termijn initiatieven.

OKR’s en continuous improvement

Eén van de grootste uitdagingen van continu verbeteren is een effectief performance management. OKR’s hebben hierin een duidelijk voordeel. Door te weten wat je doelstelling is en deze te vertalen naar kernresultaten kun je deze managen en behalen. Te vaak zitten we vast aan achterblijvende KPI’s die het performance management laten instorten omdat je geen toekomstige doelen behaalt. Dat kan je met OKR’s voorkomen.

Het OKR-framework biedt veel transparantie en zichtbaarheid op de effectiviteit van beslissingen vanuit het management. Goed opgezette doelen en kernresultaten maken het gemakkelijk om deze te monitoren en actie te ondernemen waar nodig. Doelen en kernresultaten zijn op die manier meetbaar en makkelijk uit te leggen, waardoor het makkelijker is om OKR’s te behalen met de gehele organisatie. Dat zorgt weer voor meer actie wanneer er wordt gestuurd op continue verbetering.

Wil je hier graag meer weten over het gebruik van OKR’s en KPI’s om continu te verbeteren? Contacteer ons voor bijkomende informatie of bekijk ons opleidingsaanbod op de website.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie

 • Hidden

  Additional Data

 • DD slash MM slash YYYY
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Trainingen waar 'OKR' onderdeel is van het programma

Wilt u meer weten over OKR? Bezoek de product pagina's van de volgende trainingen...

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS