FMEA-model

Waarvoor dient FMEA?

Een belangrijk instrument dat helpt oorzaken te bepalen en te prioriteren, is het FMEA-model. Dit staat voor Failure Mode and Effects Analysis. FMEA is een Lean-tool die voornamelijk gebruikt om het potentieel falen van een product of proces en zijn effecten systematisch in kaart te brengen voordat deze problemen er zijn.

Bepalen van scores in het FMEA model

Per processtap zoek je met een team naar de mogelijke faalfactoren, defecten en het gevolg (effect) van het falen. Aan de ernst van het gevolg, de mate van voorkomen van het defect en de mogelijkheid om de oorzaak van het defect te detecteren voordat het gevolg optreedt, worden scores gegeven. Deze scores vermenigvuldig je met elkaar tot een totaalscore: het Risk Priority Number (RPN). Dit RPN geeft de prioriteit aan van factoren waaraan gewerkt moet worden om het risico te verlagen. De FMEA pas je in verschillende fasen toe om relaties te leggen en te rangschikken.

Benodigdheden om FMEA succesvol te maken

Het maken van een FMEA gebeurt met een team. Om een FMEA met succes uit te voeren, is een goede voorbereiding belangrijk. Als voorbereiding en input kunnen de volgende instrumenten helpen: procesdiagram, oorzaak en gevolg diagram, oorzaak en gevolg matrix, proces historie en proces technische procedures.

Doel van FMEA

Het resultaat van een FMEA is afhankelijk voor welk doel en in welke fase deze wordt toegepast. De uitkomst kan zijn:

  • een gerangschikte lijst van CTQ’s (critical to quality) en y’s (output)
  • gerangschikte lijst van x-en (input)
  • actielijst om oorzaken of faalmodi te voorkomen
  • historie van genomen acties en toekomstige activiteiten

De onderdelen die centraal staan in de FMEA zijn:

  • modus: verschillende omstandigheden waarop de processtap of een component kan falen
  • effect (gevolg): de consequenties wanneer de processtap of de component faalt
  • ernst: de ernst van het falen

FMEA inzetten voordat het falen optreedt

Deze Lean-tool is bedoeld om actie te ondernemen voordat het falen optreedt. Het is niet bedoeld voor acties achteraf. Om een succesvolle FMEA op te stellen zijn vertegenwoordigers nodig van de betrokken afdelingen in het proces. Soms zal men voor specifieke onderwerpen ook experts moeten betrekken om een goede inschatting te maken.

De FMEA is een levend document dat na iedere actie (of verzamel acties) met het team herzien moet worden om nieuwe prioriteiten te stellen. In deze fase van het van het verbeterproject is de FMEA een instrument om oorzaken van variatie in de Y (output) te inventariseren en te rangschikken.

FMEA samengevat

FMEA is een levend document en een prioriteitenlijst voor de te nemen maatregelen voor het verbeteren van een proces. Na het nemen van een actie, wordt met het andere team de detectiekans, de frequentie en de ernst opnieuw bepaald, wordt de RPN opnieuw berekend en de lijst opnieuw gerangschikt. De betreffende oorzaak zal dalen in de rangschikken en een andere oorzaak zal nu boven aan de lijst staan.

Was this article helpful?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS