Hoshin Kanri

Waarvoor staat Hoshin Kanri? Je wilt verbeterinspanningen binnen je organisatie opzetten met hetzelfde doel voor ogen. Zo zijn alle inspanningen om te verbeteren verbonden met dezelfde doelen. Zoals Lean-goeroe Masaaki Imai het verwoordde:

”Hoshin kanri is het proces van het internaliseren van het beleid van continue verbetering, in alle lagen van de organisatie. Het roept iedereen op om het beleid te vertalen in het licht van de eigen verantwoordelijkheden, zolang ze maar tijd besteden aan verbetering in de gekozen richting.”

Hoshin Kanri of Hoshin planning werd ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw, waar het werd toegepast bij bedrijven als Bridgestone en de Kobe-werf in Japan. Later werd het geïntroduceerd bij bedrijven als Toyota en Komatsu. Vandaag hebben organisaties wereldwijd de methodologie aangepast en overgenomen.

Wat is de letterlijke betekenis van “Hoshin Kanri”?

Mensen vragen regelmatig wat “Hoshin Kanri” letterlijk betekent. “Hoshin” is Japans voor ‘koers’ of ‘kompasnaald’, terwijl “Kanri” ‘managen’ of ‘beheersen’ betekent. Dit vertaalt zich als koersbeheer, navigatiebeheer of het uitrollen van een strategie. Het Japans is vaak zeer poëtisch. Daarom wordt de richting waarheen Hoshin Kanri wijst of navigeert soms ‘het ware noorden’ genoemd. Samengevat kan Hoshin Kanri worden omschreven als de methodologie die je gebruikt om het ware noorden te vinden en je route ernaartoe uit te stippelen.

De zes basiselementen van Hoshin Kanri

In de praktijk bestaat Hoshin Kanri uit zes basiselementen of technieken:

 1. Catchball

Hoshin Kanri is een strategieontwikkelingsproces. Het management maakt eerst een strategisch conceptplan. Dit plan wordt dan doorgegeven aan de volgende lagen in de organisatie voor feedback. Deze feedback wordt vervolgens door het management gebruikt om de initiële plannen te optimaliseren. Elke laag vertaalt de overkoepelende strategische doelstellingen op afdelingsniveau, waarvoor het management dan feedback geeft. Deze methode om een consensus te bereiken wordt catchball genoemd. De producten van het strategisch proces worden namelijk als een bal doorgespeeld, opgevangen, van feedback voorzien en vervolgens naar de volgende geworpen. Uiteindelijk bevat de bal een breed geaccepteerd strategisch plan.

 1. Cascade van doelstellingen

Elke afdeling creëert haar eigen doelstellingen, op basis van het strategisch plan en overeenkomstig de strategische doelstellingen. Zo ontstaat er een cascade van doelstellingen, die allemaal met elkaar samenhangen en elkaar opvolgen van boven naar beneden toe. Wanneer een afdeling een doelstelling bereikt, komen zo ook de overkoepelende doelstellingen dichterbij.

 1. PDCA-cyclus als basisroutine

Plan-Do-Check-Act is de basisroutine voor Hoshin Kanri. Deze cyclus staat ook bekend als de Deming-cyclus. In de Plan-fase wordt het strategisch plan gemaakt en ontstaat de cascade van afdelingsdoelstellingen. Als Hoshin Kanri een jaarlijkse cyclus zou zijn, zou de Plan-fase in het najaar plaatsvinden. Het volgende jaar volgt dan Do-Check-Act. Hier wordt de strategie in praktijk gebracht, bestudeerd en aangepast. In het najaar volgt dan weer de Plan-fase voor het daaropvolgende jaar.

 1. X-matrix

Om strategische doelen en verbeteringen met elkaar te verbinden is er de X-matrix. Doelen en verbeteringen zijn al logisch met elkaar verbonden. Het is een duidelijke oorzaak en gevolg-relatie. Als we een verbeteractiviteit succesvol afronden, draagt dat bij tot het bereiken van de afdelingsdoelen. Dat is een stap in de goede richting, want het betekent ook dat de organisatie als geheel een stap dichter bij de geplande strategische doelen komt. De tool om deze relatie van oorzaak en gevolg tussen doelen en verbeteringen te visualiseren is de X-matrix.

 1. Voortdurend leren en verbeteren met de prestatiedialoog

Bij een Hoshin Kanri zijn er dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse prestatiedialogen in elke laag van de organisatie. Tijdens deze gesprekken worden de doelen en verbeteringen besproken. Het doel is om voortdurend bij te leren en te verbeteren in de richting van de strategische doelen. Elke prestatiedialoog volgt de Deming-cyclus van de Plan-Do-Check-Act-routine.

 1. Dagelijkse en/of wekelijkse starts of stand-ups

Elk team, van management tot productie, organiseert prestatiedialogen. Deze korte, staande dialogen helpen het team te streven naar controle over hun proces. Het helpt hen snel en adequaat te reageren op veranderingen, verbeteringen door te voeren en te experimenteren. Wanneer het Hoshin Kanri-proces goed wordt gevoerd, kun je het gesprek van een dagelijkse of wekelijkse start of stand-up direct in verband brengen met het strategisch plan van de organisatie.

Hoshin Kanri implementeren in jouw organisatie

Wil je ook aan de slag met Lean Six Sigma-principes zoals Hoshin Kanri in jouw organisatie? Bekijk ons opleidingsaanbod of contacteer ons voor verdere informatie. Wij helpen je graag verder.

 

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie

 • Hidden

  Additional Data

 • DD slash MM slash YYYY
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Trainingen waar 'Hoshin Kanri' onderdeel is van het programma

Wilt u meer weten over Hoshin Kanri? Bezoek de product pagina's van de volgende trainingen...

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS