Onze populairste opleidingen

The Lean Six Sigma Company begeleidt je graag persoonlijk in jouw ontwikkeling als specialist op het vlak van procesverbeteren. Daarom bieden we verschillende opleidingen zoals onze Green Belt, Black Belt of Lean-opleidingen. Elke opleiding heeft een andere inhoudelijke focus, met meer of minder opleidingsdagen, maar we zetten ook in op verschillende formats zoals upgrades of summer courses. Ontdek alle opleidingen met bijhorende opleidingsdata en -locaties in ons opleidingskalender.

Hulp nodig?Maak uw keuze met onze opleidingswijzer of neem contact op met een medewerker.
Opleidingswijzer

Lean Six Sigma voor organisaties

Wat is uw ambitie?

Verbeteren is een zoektocht. Een antwoord vinden op bedrijfskundige vraagstukken als competitiviteit, kostenreductie en klanttevredenheid. En dit alles verwerken in de bedrijfscultuur.

Vanuit dit perspectief is Lean Six Sigma het antwoord. Een rotsvaste filosofie, vooruitkijkende werkstructuur én alle nodige instrumenten om elke dag te kunnen verbeteren. Alles in één pakket.

Omdat iedere organisatie uniek is, ontwikkelen wij samen met u een blauwdruk voor de implementatie. Uw ambitie bepaalt de diepgang en scope. Op deze manier weet u zeker dat het Lean Six Sigma traject aansluit op uw wensen.

Contact opnemenLees verder

Waarom Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma zorgt ervoor dat je als bedrijf of als persoon continu en systematisch alles gaat verbeteren, elke dag opnieuw. In een wereld waar alles steeds sneller, efficiënter en beter moet, geloven wij in Lean Six Sigma als de meest effectieve verbetermethodiek. We leren je hoe je al jouw bedrijfsprocessen in kaart kan brengen en hoe je die stapsgewijs kan analyseren en optimaliseren met als doel de productiviteit te verhogen, de klanttevredenheid te vergroten of de operationele kosten te drukken. Kortom, we geven je alle kennis, vaardigheden en tools die je nodig hebt om Lean Six Sigma toe te passen in de praktijk.

Lees meer over Lean Six Sigma

Internationaal opleidingsinstituut

The Lean Six Sigma Company is wereldwijd actief op het gebied van Lean Six Sigma-opleidingen. We begeleiden organisaties, of jou persoonlijk, in de ambitie om processen te verbeteren met behulp van de Lean Six Sigma-methodieken.

Met meerdere buitenlandse vestigingen zijn we in staat om lokaal én internationaal te ondersteunen. Onze klanten variëren dan ook van particulieren tot grote multinationals, van overheden tot zorginstellingen, zowel in de profit, als non-profitsector.Locaties

Ontdek onze opleidingslocaties

Meer informatie

Klanten

Wie zijn onze klanten?

Meer informatie

Team

Leer onze medewerkers kennen

Meer informatie

Partners

The Lean Six Sigma Company werkt internationaal samen met meerdere universiteiten en hogescholen voor de ontwikkeling van onze opleidingen.

4 redenen om voor ons te kiezen

In de jaren 90 pasten organisaties ofwel Lean, ofwel Six Sigma toe. Tot in 2002, toen verschenen de eerste boeken over het combineren van beide methodieken en dat trok de aandacht van onze oprichters. Zij geloofden sterk in deze combinatie en in juni 2002 werd The Lean Six Sigma Company opgericht.

Sinds 2002 is er natuurlijk veel veranderd. Lean en Six Sigma zijn niet meer los te denken van elkaar en wereldwijd is er een grote gemeenschap ontstaan die deze methodieken hanteert. En met The Lean Six Sigma Company als aanvoerder worden opleidingen elk jaar aangescherpt en uitgediept.

Gedurende de afgelopen jaren hebben wij met duizenden individuen en honderden organisaties over heel de wereld samengewerkt om hun Lean Six Sigma-ambities te realiseren. Volgens hen, kiezen zij voor The Lean Six Sigma Company vanwege de vier onderstaande redenen:

1. Een internationaal erkend én herkend certificaat

Onze Lean Six Sigma trainingen worden internationaal erkend en, nog belangrijker, ze worden internationaal herkend. The Lean Six Sigma Company verzorgt open-inschrijving trainingen in België, Frankrijk, Nederland, Spanje, Ierland, Canada, Servië, Italië en Engeland. De trainingen zijn inhoudelijk in lijn met internationale standaarden en afgestemd op de lokale markten.

Onze Lean Six Sigma trainingen worden in het Nederlands, Frans en Engels gegeven.

Het resultaat: Een nationale training met internationale erkenning

2. Al sinds 2002 blijven de opleidingen verbeteren

“Practice what you preach” en wij prediken kwaliteit. Al vanaf 2002 zijn we gericht op het continu verbeteren van onze Lean Six Sigma trainingen. Met honderden organisaties ervaring hebben we voorbeelden uit alle branches. Onze trainers komen uit de praktijk en zijn getraind door de grondleggers van Lean Six Sigma. Met het grootste netwerk aan Master Black Belts hebben we ook de meeste kennis in huis. Iedere maand komen de trainers bij elkaar om hun ervaringen te delen. Verder wordt 2x per jaar een kennisdeling-dag gehouden, om de laatste technieken en ontwikkelingen te bespreken. Op deze manier proberen wij de beste trainingen te ontwikkelen die aansluiten op de marktbehoefte en rekening houden met de laatste trends. 

3. Gevarieerd vanaf leerdoelen tot aan het examen

De inhoud van een training is belangrijk. Maar wij investeren ook veel tijd en geld om zeker te stellen dat de manier van lesgeven goed is. Onze opleidingen en examens zijn gebaseerd op leerdoelen vastgelegd in een toetsmatrijs. Deze matrijs is opgesteld door Bureau Teelen, een professioneel onderwijskundig adviesbureau. Bij het opstellen van de leerdoelen is gekeken naar de verschillende niveaus van ‘kenniscomplexiteit’. 

Er zijn 6 niveaus te onderscheiden, namelijk:

  1. Onthouden
  2. Begrijpen
  3. Toepassen
  4. Analyseren
  5. Evalueren
  6. Creëren

The Lean Six Sigma Company heeft, met inachtneming van bovenstaande 6 niveaus, gekeken naar de verschillende vormen van kennisoverdracht. Hierdoor zijn de trainingsdagen interactief, vol met voorbeelden en praktijkoefeningen. Tot slot zijn de leerdoelen vertaald naar examenvragen, zodat we begrip, toepassing en analyse toetsen. Tijdens de praktijkopdracht zoomen we verder in op ‘evalueren’ en ‘creëren’. 

4. Focus op de toepasbaarheid in de praktijk

Een training is pas van toegevoegde waarde als u met het geleerde aan de slag kunt in de praktijk. In-company trainingen worden daarom op vraag aangepast op de behoeften en uitdagingen van uw organisatie. 

Bij open-inschrijving trainingen is maatwerk meer een uitdaging. Met voorbeelden uit iedere branche, verzameld gedurende de coaching van vele organisaties, zijn we in staat om iedereen de toepasbaarheid te demonstreren. Verder is de coaching van uw praktijkopdracht individueel georganiseerd. Alle aandacht en advies richt zich op uw specifieke werkomgeving.

 

ISO-18404

Competenties voor verbeterprofessionals en hun organisaties in relatie tot een Six Sigma en Lean-implementatie

De opleidingen van The Lean Six Sigma Company zijn opgebouwd op basis van de competenties omschreven in de internationale ISO-standaard.

Achtergrond van de ISO-standaard
Lean Six Sigma verwierf bekendheid in de jaren ’80 en is sindsdien uitgegroeid tot de meest bekende verbetermethode wereldwijd. Door het snel toegenomen aantal beoefenaars van Lean Six Sigma is in de afgelopen 40 jaar onduidelijkheid ontstaan over de kwalificaties waaraan een verbeterprofessional moet voldoen.

Een organisatie die bijvoorbeeld een Lean Six Sigma Black Belt vacature wil vervullen, kan het moeilijk hebben bij het beoordelen van de capaciteiten van de ‘Black Belt’-kandidaten. Of leveranciers die claimen Lean Six Sigma toe te passen in hun organisatie, zijn niet altijd eenduidig te evalueren door hun afnemers.

Dit is de reden waarom de ‘International Organization for Standardization’ (ISO) universele standaarden ontwikkeld heeft, vastgelegd in de norm ISO-18404. Deze norm geeft duidelijkheid over de vereiste vaardigheden van professionals en organisaties die Lean Six Sigma toepassen.

Organisaties op zoek naar een Lean Six Sigma-verbeterprofessional hebben hierdoor de zekerheid dat kandidaten de juiste competenties beheersen. Alle opleidingen van The Lean Six Sigma Company voldoen eveneens aan deze norm.

De norm ISO-18404 hanteert zes Lean en Lean Six Sigma-niveaus voor verbeterprofessionals:

Our certification criteria are directly derived from the ISO standard. Participants who completed the course, fullfill internationally recognised and objective requirements (ISO18404), which may be expected from Lean Six Sigma professionals.

Mischa van Aalten   /   CEO of The Lean Six Sigma Company Group

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS