Implementatie

In-company.

Lean Six Sigma in uw bedrijf

Lean Six Sigma staat vooral bekend als projectmatige verbeterstructuur, maar Lean Six Sigma is breder dan dat. Lean Six Sigma is een rotsvaste filosofie, een organisatie, een verbeterstructuur én tools. Vanuit dit perspectief is Lean Six Sigma het antwoord op een aantal bedrijfskundige vraagstukken met betrekking tot competitiviteit, kostenreductie en klanttevredenheid.

Uw organisatie is uniek
Afhankelijk van uw ambitie is Lean Six Sigma in fases te implementeren. Iedere organisatie is uniek. Er bestaat daarom geen implementatie blauwdruk voor iedere organisatie. Samen met u ontwikkelt The Lean Six Sigma Company een plan van aanpak afgestemd op uw organisatie.

Lean Six Sigma als bedrijfskunde

Met Lean Six Sigma streeft u naar drie doelen: hogere klanttevredenheid, lagere operationele kosten en een competitief voordeel door hoge kwaliteit. Deze drie doelen staan in verhouding tot elkaar. Ten grondslag van Lean Six Sigma ligt een filosofie, namelijk snel en foutloos werken. In vakjargon uitgedrukt is dat streven naar one-piece-flow en variatiereductie. 

Dagelijks verbeteren
Een Lean Six Sigma organisatie is een organisatie waar medewerkers dagelijks bezig zijn met procesverbeteren en ook projectmatig processen verbeteren. Dit vergt een organisatie met medewerkers die verstand hebben van de methodiek. Om Lean Six Sigma te laten slagen heeft het management een belangrijke rol. Zij zijn de sponsoren van de verbeterinitiatieven en zijn daarmee medeverantwoordelijk voor het succes. De sponsoren selecteren projecten en zorgen dat eventuele obstakels worden weggenomen zodat haar medewerkers Lean Six Sigma succesvol kunnen toepassen.

Onderstaand schema geeft de Lean Six Sigma als bedrijfskundig aanpak weer:

Implementeren stap 1: Bepaal de ambitie

Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat een organisatie drie ambitie niveaus kan nastreven als het gaat om procesverbeteren. Het hoogste niveau, veranderen, wordt veelal Operational Excellence genoemd. Organisaties als General Electric (GE) en Toyota zijn bedrijven die op dit niveau werken. Procesverbeteren volgens de Lean Six Sigma methodiek zit genesteld in de DNA van deze organisaties. Ze steken het niet onder stoelen of banken dat Lean Six Sigma de bedrijven naar de top heeft gebracht. 

Een ander ambitieniveau is de ‘verbeteren’ aanpak. Dit ambitieniveau kenmerkt zich door selectief verbeteren binnen de organisatie. Er wordt dan gekozen om een aantal divisies, core processen of afdelingen te optimaliseren met Lean Six Sigma. Vaak geïnitieerd vanuit de afdelingen of divisies zelf, zonder dat het topmanagement er zich actief mee bemoeit. 

Een derde ambitieniveau heet ‘repareren’. Lean Six Sigma wordt dan ingezet om een aantal processen te verbeteren. Consultants worden ingehuurd of een aantal medewerkers worden geschoold om een paar processen te verbeteren.

Het bepalen van uw ambitieniveau hangt sterk samen met uw beschikbare resources en de noodzaak. Ieder ambitieniveau heeft zijn eigen implementatiepad. Dit pad is verder ook sterk afhankelijk van het type organisatie. Daarom bestaat er geen blauwdruk om Lean Six Sigma te implementeren.

Wij denken met u mee
The Lean Six Sigma Company kan wel, samen met u, nadenken over de juiste aanpak en route tot succes. Neem dus gerust contact op voor begeleiding op maat of het organiseren van een interne awareness sessie. 

Rollen en verantwoordelijkheden

Een organisatie die bezig is met continu verbeteren heeft een groot aantal procesverbeteraars in dienst die een deel van hun tijd, of zelfs fulltime, aan het verbeteren zijn om de kosten laag te houden en de klanttevredenheid te verhogen. In een Lean Six Sigma organisatie houden de verschillende rollen zich bezig met de 5 disciplines. Hoe intensiever iemand opgeleid is, hoe meer disciplines hij/zij kan vervullen. Het is niet zo dat iedereen opgeleid moet worden tot het hoogste niveau. Op elk niveau zijn procesverbeteraars nodig. Hieronder volgen de verschillende rollen:

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS