Opleidingstrajecten

The Lean Six Sigma Company garandeert – ongeacht opleidingsvorm – een kwalitatieve opleiding waarin een ondersteunende, inspirerende en persoonlijke aanpak centraal staat.

Classroom Learning

Interactie als uitgangspunt

Meer informatie

Virtual Learning

Het beste van beide werelden

Meer informatie

Blended Learning

Flexibiliteit als uitgangspunt

Meer informatie

Ondersteunend

We helpen de deelnemer bij het doorlopen van de opleiding. Het moet voor de deelnemer erg toegankelijk aanvoelen om contact op te nemen met zijn of haar coach, vragen te stellen of spontaan een feedbackmoment in te plannen. We kiezen bijvoorbeeld bewust niet voor een e-learningoplossing volledig op eigen houtje.

Inspirerend

We dragen niet alleen kennis over, maar delen ook ervaringen. Elke coach heeft z’n unieke verhaal, maar ook de deelnemers kunnen natuurlijk elkaars inzichten verruimen. We koppelen op deze manier de leerstof al meteen met de achtergrond van de groep en voorzien ook ruimte voor informele netwerkmomenten.

Persoonlijk

We gaan op zoek naar een individuele oplossing die werkt voor de deelnemer. Zowel op vlak van inhoud, timing, als mate van flexibiliteit kiezen we samen het ideale format. Dat kan via een gedeeltelijk digitale opleiding, maar altijd met voldoende interactie en contactmomenten tussen deelnemer(s) en coach.

Sinds enkele jaren ontwikkelt The Productivity Company, een zusterbedrijf van The Lean Six Sigma Company, hoogwaardige online cursussen. Deze cursussen dienen als verdiepingsmodules op specifieke onderwerpen binnen de Lean Six Sigma-methodiek en als aanvulling op ons opleidingsaanbod.

Dankzij deze inspanningen, zijn wij vandaag in staat om een kwaliteitsvol online opleidingsaanbod aan te bieden als aanvulling op ons regulier classroom-aanbod. De inhoud en gebruikte materialen van onze populairste opleidingen werden verwerkt in het online leerplatform van The Productivity Company. Op deze manier kan je op eigen tempo en op een efficiënte manier jouw opleiding (gedeeltelijk) digitaal doorlopen.

Deze online opleiding kan daarnaast worden aangevuld met virtuele 1-op-1-sessies met onze coaches of – wanneer er voldoende interesse zou komen – in de vorm van een online webinar. Deze aanvullende opties zijn volledig vrijblijvend en bieden we je ondanks het waardevol karakter ervan aan zonder extra kosten.