Opleidingstrajecten

The Lean Six Sigma Company garandeert – ongeacht opleidingsvorm – een kwalitatieve opleiding waarin een ondersteunende, inspirerende en persoonlijke aanpak centraal staat.

Ondersteunend

We helpen de deelnemer bij het doorlopen van de opleiding. Het moet voor de deelnemer erg toegankelijk aanvoelen om contact op te nemen met zijn of haar coach, vragen te stellen of spontaan een feedbackmoment in te plannen. We kiezen bijvoorbeeld bewust niet voor een e-learningoplossing volledig op eigen houtje.

Inspirerend

We dragen niet alleen kennis over, maar delen ook ervaringen. Elke coach heeft z’n unieke verhaal, maar ook de deelnemers kunnen natuurlijk elkaars inzichten verruimen. We koppelen op deze manier de leerstof al meteen met de achtergrond van de groep en voorzien ook ruimte voor informele netwerkmomenten.

Persoonlijk

We gaan op zoek naar een individuele oplossing die werkt voor de deelnemer. Zowel op vlak van inhoud, timing, als mate van flexibiliteit kiezen we samen het ideale format. Dat kan via een gedeeltelijk digitale opleiding, maar altijd met voldoende interactie en contactmomenten tussen deelnemer(s) en coach.

Classroom Learning

Interactie als uitgangspunt

Meer informatie

Virtual Learning

Flexibiliteit als uitgangspunt

Meer informatie

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS