Energiezuiniger leven en werken met Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een methodologie die je helpt om (bedrijfs)processen efficiënter te maken en de kwaliteit te verbeteren. De methodologie is gebaseerd op twee kernprincipes: Lean, dat zich richt op het verminderen of elimineren van verspilling in processen, en Six Sigma, gericht op het reduceren van procesvariatie en -fouten. Bovendien is deze methodologie algemeen toepasbaar, dus waarom zouden we ze niet inzetten om onze hoge energiefacturen aan te pakken? Deze vraag stelde ons team zich ook zodra de energieprijzen vorig jaar de pan begonnen uit te swingen. We organiseerden een brainstormsessie, maakten een A3, verzamelden data en lieten er onze statistische analyses op los. De resultaten van deze inspanningen deelden we in onze Lean Six Sigma-proeverij.

 

A3-management toegepast op ons energieverbruik

A3-management is een methode uit de Lean-filosofie om problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren. Ze is afgeleid van de A3-rapportage, een document dat wordt gebruikt om een probleem of uitdaging duidelijk en bondig te presenteren, evenals een plan om oplossingen aan te reiken. Je begint met het helder omschrijven van het probleem of de uitdaging, in dit geval onze hoge energiekosten, en gaat dan data verzamelen en oorzaken identificeren. Vervolgens wordt er een plan opgesteld om het probleem op te lossen en wordt dit geïmplementeerd. In een laatste fase wordt de effectiviteit van de oplossing geëvalueerd en wordt er bijgesteld waar nodig.

 

         

 

De A3-methode wordt vaak gebruikt in de industrie, maar is ook toepasbaar in andere sectoren. Het is een effectieve manier om problemen op te lossen, omdat het een systematische aanpak biedt en zorgt voor duidelijke communicatie tussen teamleden. Bovendien kan je met deze methode verbeteringen implementeren op een manier die meetbaar is, waardoor de impact ervan gemakkelijk kan worden vastgesteld.

 

Nog een stapje verder met DMAIC

Werk je voor een bedrijf waar complexe (productie)processen lopen en wil je de bedrijfskosten verlagen in deze economisch woelige tijden? Dan kan je aan de slag volgens het DMAIC-model, dat gebruikt wordt in de Six Sigma-methodologie. Het kan bovendien een effectieve manier zijn om energie te besparen in je organisatie. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control en biedt een systematische aanpak om energiebesparingsproblemen te analyseren en op te lossen. Bovendien zorgt deze methode voor meetbare resultaten.

In de Define-fase wordt het specifieke energiebesparingsprobleem geformuleerd en wordt er een doelstelling vastgelegd voor de vermindering van het energieverbruik. Vervolgens worden er in de Measure-fase data verzameld over het huidige energieverbruik en worden de oorzaken van het probleem geanalyseerd in de Analyze-fase.

In de Improve-fase worden oplossingen bedacht en geïmplementeerd om het energieverbruik te verminderen, zoals het installeren van energiezuinige apparatuur, het aanpassen van productieprocessen of het aanmoedigen van medewerkers om energiebewust te werken. Na de implementatie wordt de effectiviteit van de oplossing gemeten en geëvalueerd.

Tot slot worden er in de Control-fase procedures opgezet om de energiebesparingen vast te houden en te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van een monitoring- en rapportagesysteem, het opstellen van richtlijnen voor energiebeheer of het opleiden van medewerkers.

DMAIC is dan ook een effectieve methode om energie te besparen in een organisatie. Ze biedt een systematische aanpak om energiebesparingsproblemen te analyseren en op te lossen. Bovendien kan ze ook helpen om verbeteringen duurzaam te implementeren, zodat de energiebesparingen op lange termijn kunnen worden behouden.

 

Meer informatie?

Wil je ook je energiekosten aan banden leggen of je algemene bedrijfsprocessen aanpakken met Lean Six Sigma? Schrijf je gerust in voor onze volgende proeverij of bekijk ons opleidingsaanbod. In onze studiegids vind je bovendien meer uitgebreide informatie over al onze opleidingen.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

    Additional Data

  • DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS