Lean Manufacturing

Wat is Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te genereren met zo min mogelijk verspillingen. Een verspilling is alles wat in de ogen van de klant geen waarde toevoegt aan een product of wat van waarde is voor het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is administratie: dit voegt geen waarde toe voor de klant, maar wel voor het bedrijf.

Waar komt Lean Manufacturing vandaan?

Lean Manufacturing stond eerst bekend als het Toyota Productie Systeem. Het continu verbeteren en het streven naar one-piece-flow was hoe Toyota zich onderscheidde van de grote concurrenten uit Amerika. De aanpak om de flexibiliteit en de snelheid van de Toyota-productielijnen te verhogen, heeft geresulteerd in verbetertechnieken zoals SMED, Kanban, Poka Yoke, het Andon-koord, Ishikawa, Kaizen, 5S, Value Stream Mapping en vele andere technieken. Tegenwoordig zijn dit nog steeds Lean-tools die bedrijven dagelijks gebruiken om processen te verbeteren.

Lean Manufacturing als filosofie

Voor Toyota is het Toyota Production System een strategisch wapen: een bedrijfscultuur die ervoor zorgt dat iedere medewerker kijkt naar de eigen processen door de ogen van de klant. Waar verspillen wij tijd, resources en materialen waarvoor de klant niet bereid is te betalen? Hoe kunnen we deze verspillingen verwijderen uit het proces? Hier wordt Lean Manufacturing beschouwd als een mindset, een filosofie. Het is een set van principes die leidend zijn in alles wat er gebeurt binnen het bedrijf. Toyota is net zo succesvol omdat het management toegewijd is om te investeren in haar medewerkers en voortdurend de cultuur van continu verbeteren zal stimuleren. Lean Manufacturing als filosofie slaagt alleen als de hele organisatie hier achter staat.

De 5 principes van Womack

James P. Womack verwonderde zich tijdens zijn onderzoek over het feit dat Toyota auto’s produceerde in de helft van de tijd die het duurde een Ford te produceren. Dit deed Toyota met de helft minder voorraad en tegen een betere kwaliteit. Eind jaren tachtig is Womack vertrokken naar Japan om het Toyota Productie Systeem te bestuderen. Bij terugkomst schreef hij twee boeken: ‘’The Machine That Changed the World (1990)’’ en ‘’Lean Thinking (1996)’’. In zijn boek Lean Thinking beschrijft hij het Toyota-productiesysteem aan de hand van 5 principes:

 1. Specify value (definieer klantwaarde)
 2. Identify the value stream (breng de waardestromen in kaart)
 3. Create Flow (zorg dat je proces flow bereikt)
 4. Let the customer Pull value (verschuif van push naar pull systemen)
 5. Pursuit of perfection (streef naar perfectie, elimineer fouten)

Specify value

Voor elke organisatie (en elk proces) is het van belang om toegevoegde waarde te leveren. Zonder toegevoegde waarde heeft een organisatie of proces geen bestaansrecht. Een simpel gegeven, maar in de praktijk soms moeilijk te bepalen. De klant bepaalt of iets waardetoevoegend is of niet. In een proces kun je de activiteiten opdelen in 3 categorieën:

 1. Customer Value Added (CVA)
 2. Business Value Added (BVA)
 3. Waste (verspilling)

Een activiteit in een proces is CVA als het antwoord geeft op een van onderstaande vragen:

 • Voegt de activiteit vorm of functionaliteit toe aan het product of dienst die door de klant gewenst is?
 • Draagt deze activiteit bij aan een competitief onderscheid: sneller, goedkoper, kwalitatiever, etc.?
 • Is de klant bereid voor deze activiteit te betalen?

Een activiteit in een proces is BVA als het antwoord geeft op een van onderstaande vragen:

 • Reduceert de activiteit risico voor de organisatie?
 • Ondersteunt de activiteit noodzakelijke rapportages?
 • Zou het leveren van een product of dienst aan de klant verstoord worden als deze activiteit zou vervallen?
 • Wordt de activiteit verplicht door de wet- of regelgeving?

Op het moment dat activiteiten geen waarde toevoegen voor de klant of organisatie is dit volgens de Lean-methode een verspilling. Womack benoemt 7 verspillingen. Dit zijn:

 • Transport (van materiaal)
 • Voorraad
 • Beweging
 • Wachten
 • Overproductie
 • Over-processing
 • Fouten

Identify the value stream

Op het moment dat de klantwaarde gedefinieerd is, wordt in de meeste gevallen de Value Stream Map (VSM) gemaakt. Een VSM is een datarijke proces map. Dit maakt de informatiestroom, de datastroom, de productstroom en ‘proces flow’ inzichtelijk. De VSM begint met een klantvraag en eindigt met het leveren van deze klantvraag.

In veel Lean Manufacturing verbetertrajecten gebruikt men VSM. Value Stream Mapping brengt altijd eerst de huidige situatie in kaart. Na het analyseren van de VSM van de huidige situatie, volgt een VSM van de ideale situatie. Men stelt een plan op om van de huidige situatie naar de ideale situatie te gaan.

Create Flow

Er is ‘flow’ wanneer alle stappen in het voortbrengingsproces elkaar volgen zonder dat er wachttijden ontstaan, fouten worden gemaakt en zaken opnieuw moeten gebeuren. Iedere stap voegt waarde toe. ‘Flow’ staat synoniem voor continue doorstroming. We spreken van ‘flow’ wanneer de goederen, diensten of materialen tijdens de productie als het ware door het proces stromen, iedere stap voegt waarde toe, zonder dat het stil staat (ligt te wachten tot de volgende bewerking).

Let the customer Pull value

Veel ondernemingen produceren op voorraad. Het productie apparaat wordt zo efficiënt mogelijk gepland. De productieorders worden gepland op basis van lokale efficiency. Lean Manufacturing noemt dit een ‘push productie’.

Het pull systeem werkt als de schappen in een supermarkt. Zodra iemand een product uit het schap neemt en dit bij de kassa laat scannen, wordt het product besteld bij de leverancier zodat het de volgende dag geleverd kan worden en terug een plaats krijgt in het winkelrek. Zodoende is de voorraad minimaal en de inkoop direct afgestemd op de afname van de klant.

Pursuit of perfection

In een Lean Manufacturing-organisatie is iedereen iedere dag bezig om het proces verder te verbeteren. Iedere medewerker ziet het als zijn taak om verspillingen te signaleren, bespreekbaar te maken en samen op te lossen. Continu verbeteren via de Lean-methode wordt onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie

 • Hidden

  Additional Data

 • DD slash MM slash YYYY
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Trainingen waar 'Lean Manufacturing' onderdeel is van het programma

Wilt u meer weten over Lean Manufacturing? Bezoek de product pagina's van de volgende trainingen...

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS