Lean Management

Lean Management, ook wel Lean Enterprise en Lean Thinking genoemd, is de managementfilosofie achter de continue verbeterstructuur ontwikkeld door Toyota. Bij Toyota is Lean Management onderdeel van het Toyota Productie Systeem. In de hoofdlijnen is het een managementstructuur én een organisatiecultuur, waarbij iedere medewerker meewerkt aan het maximaliseren van klantwaarde. Het uitgangspunt bij Lean Management is dat een organisatie moet streven naar flow. Met andere woorden: een proces zonder verstoringen.

Lean Management kan ook omschreven worden als een ‘cultuur van continu verbeteren’, alhoewel dit meer het gevolg van streven naar flow is dan een doel op zich. Toyota heeft gesteld dat verstoringen te categoriseren zijn in 7 types. Zij noemen dit de 7 types  van verspillingen:

  1. Transport
  2. Voorraad
  3. Bewegingen
  4. Wachttijd
  5. Overproductie
  6. Over-processing (processen te complex maken)
  7. Defecten

Als deze verspillingen niet meer voorkomen in een proces, dan is flow bereikt. In de praktijk resulteert dit in het minimaliseren van verspillingen, omdat het volledig elimineren vaak onmogelijk blijkt.

Lean Management vs. Toyota Productie Systeem

Het Toyota Productie Systeem, waar Lean Management een onderdeel van is, gaat verder dan alleen het continu verbeteren. Toyota hanteert 14 managementprincipes welke vallen onder de 4p’s (People, Process, Philosophy, Problems). Het succes van Toyota, met het toepassen van de Lean-methode, gaat daarom verder dan alleen de focus op continu verbeteren. Waar Lean Management het antwoord is op kwaliteitsverhoging en kostenbesparing, is het Toyota Productie Systeem een bredere strategie omtrent bedrijfsvoering.

Succes boeken met Lean Management

Vele andere organisaties hebben Lean Management omarmd als een middel om de concurrentieslag aan te kunnen door met het toepassen van Lean principes de output per medewerker én de klanttevredenheid te verhogen. Wil een organisatie ook op de langere termijn concurrerend zijn, dan kunnen de 14 management principes van Toyota hierbij zeker een leidraad zijn.

Lean Management is dus het aansturen van een cultuur en structuur van continu verbeteren. Flow in processen creëren is het doel en om dat te bereiken dienen de verspillingen geëlimineerd of gereduceerd te worden.

Lean Management vs. de Six Sigma way

Waar Lean heel sterk haar roots heeft bij Toyota, komt Six Sigma van bij Motorola en General Electric vandaan. Motorola ontwikkelde de Six Sigma projectstructuur en General Electric heeft daar een organisatiestructuur aan toegevoegd. Lean en Six Sigma sluiten vrijwel naadloos op elkaar aan. Beide methodieken streven naar de hoogste kwaliteit en klanttevredenheid. Lean Management richt zich meer op kort cyclus verbeteren en Six Sigma is meer een projectstructuur. Combineer de Lean-methode en Six Sigma binnen uw organisatie en u creëert een cultuur van dagelijks-, en projectmatig verbeteren!

 

Was this article helpful?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kom meer te weten via onze digitale studiegids: een uitgebreid overzicht van al onze opleidingen.

DOWNLOAD STUDIEGIDS