Wiki

DMAIC-model

9Het DMAIC model is een stappenplan voor Six Sigma om de kwaliteit van resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren. DMAIC is een Engels begrip dat staat voor: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Tijdens deze 5 stappen is er een 12-stappenplan in onderverdeeld. Dit is om de 5 stappen goed uit te voeren. De vijf […]

FMEA-model

Waarvoor dient FMEA? Een belangrijk instrument dat helpt oorzaken te bepalen en te prioriteren, is het FMEA-model. Dit staat voor Failure Mode and Effects Analysis. FMEA is een Lean-tool die voornamelijk gebruikt om het potentieel falen van een product of proces en zijn effecten systematisch in kaart te brengen voordat deze problemen er zijn. Bepalen […]

Kaizen

In 1986 bracht dhr. Masaaki Imai een boek uit met de titel: Kaizen, the key to Japan’s Competitive Succes. Masaaki bracht daarmee het verschil op gebied van verandermanagement tussen de Westerse wereld en Japan aan het licht. Het verschil? Kaizen. Fundamenteel verschil met traditioneel Westerse management Het fundamentele verschil ligt in verandermanagent en het managen […]

Kanban

Kanban is ontwikkeld bij Toyota door Taiichi Ohno. Hij was op zoek naar een efficiënt systeem waarmee het mogelijk is een hoog productieniveau te behalen. Kanban is een visuele Lean-tool en wordt vaak toegepast in combinatie met JIT (Just-In-Time). Componenten worden pas geproduceerd wanneer hiernaar gevraagd wordt. Kanban komt van de Japanse woorden kan, wat […]

Lean

In 1990 maakten James Womack en Daniel Jones een wereld tour ter promotie van hun boek: “The machine that changed the world”. Tijdens de tour gaven zij seminars over de efficiënte manier van produceren bij de Toyota Company. James Womack en Daniel Jones noemen deze manier van werken Lean production. De theorie hierachter werd later door […]

Lean Management

Lean Management, ook wel Lean Enterprise en Lean Thinking genoemd, is de managementfilosofie achter de continue verbeterstructuur ontwikkeld door Toyota. Bij Toyota is Lean Management onderdeel van het Toyota Productie Systeem. In de hoofdlijnen is het een managementstructuur én een organisatiecultuur, waarbij iedere medewerker meewerkt aan het maximaliseren van klantwaarde. Het uitgangspunt bij Lean Management […]

Lean Manufacturing

Wat is Lean Manufacturing? Lean Manufacturing is een management filosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te genereren met zo min mogelijk verspillingen. Een verspilling is alles wat in de ogen van de klant geen waarde toevoegt aan een product of wat van waarde is voor het bedrijf. Een voorbeeld hiervan […]

Lean Six Sigma

Six Sigma wordt vaak in één adem genoemd met Lean. Oorspronkelijk werden Lean en Six Sigma gezien als twee verschillende methodes voor procesverbetering. Inmiddels zijn vriend en vijand het er over eens dat Lean en Six Sigma complementair aan elkaar zijn. Dit wordt het best geïllustreerd door Michael George in zijn boek: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed. […]

Overall Equipment Effectiveness

Wat is OEE? OEE is de afkorting van Overall Equipment Effectiveness. De bron van deze tool is Toyota, of beter gezegd het onderdeel van Toyota dat in de jaren ‘60 Nippon Denso heette. OEE is vooral bedoeld als Gap-analyse tool om een productiemachine meer en/of beter te laten produceren. Voor veel bedrijven die Lean werken […]

Poka Yoke

Poka Yoke komt uit Japan en werd geïntroduceerd door Shigeo Shingo als deel van het Toyota productiesysteem. Het woord Poka staat voor ‘onbedoelde fout’ en Yoke betekent ‘voorkomen’. Het gaat hier dus niet om het opsporen of verbeteren van een fout, maar voorkomen dat de fout ooit nog gemaakt zal worden. Poka Yoke wordt ingezet […]

Six Sigma

De Six Sigma methodiek bestaat uit een vergaarbak van verschillende bewezen kwaliteitsprincipes en technieken. Voortbordurend op de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming, is Six Sigma gestructureerd in 5 fases: 1. Define 2. Measure 3. Analyse 4. Improve 5. Control. Een Six Sigma procesverbeteraar doorloopt de fases stap voor stap en optimaliseert aantoonbaar de bedrijfsprocessen. Waarom […]

SMED-methode

SMED staat voor Single Minute Exchange of Dies en is bedacht door de Japanse Shigeo Shingo, een industrieel engineer bij Toyota. De SMED-methode streeft naar een snelle en efficiënte manier voor het omstellen van een productieproces. Omstellen is de verzameling activiteiten die nodig is voor het omschakelen van een actuele productieorder, naar een nieuwe productieorder. […]

Theory of Constraints

De grondlegger van de “Theory Of Constraints” (TOC) is Eliyahu Goldratt. Goldratt is bij het grotere publiek bekend geworden met zijn businessroman “Het Doel” (1984). Hierin wordt de Theory of Constraints op een zeer toegankelijke manier uiteengezet. Later heeft hij nog enkele boeken geschreven over de Theory of Constraints zoals “Het is geen toeval” (waarin […]